دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
الإثنين, ۰۸ ذو الحجة ۱۴۳۹
Monday, 20 August 2018


ایشان در آن دیدار با اشاره به تلاش برخی کشورها برای ایجاد مفاخر مصنوعیِ تاریخی تأکید کردند: مفاخر حقیقی تاریخ ملت ایران موجب تقویت اعتماد به نفس ملی است و لازم است مورد توجه بیشتر قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش یونانیان برای نشان دادن بیابانی خالی که سپاه ایران از یونان شکست خورده به گردشگران و اثبات ماده های تاریخی با فضاهای خالی، بر نشان دادن نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر والرین، امپراطور روم به مردم تاکید داشتند و گفتند: نزدیکی کازرون - آنطوری که شنیدم - مجسمه‌ی والرین است، امپراتور روم، که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خوب، اینجا را بروید نشان بدهید؛ این به آن در! این همه نقاط مثبتی که میتواند گذشته‌ی ما را نشان بدهد