اکثرا صاف

17°درجه

بیشاپور

اکثرا صاف
رطوبت: ۴۴%
باد: شمال، شمال غرب و ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت
دوشنبه ۲۰°درجه / ۲۹°درجه آفتابی
سه شنبه ۲۰°درجه / ۳۰°درجه آفتابی
چهارشنبه ۱۸°درجه / ۳۱°درجه اکثرا آفتابی
پنج شنبه ۲۱°درجه / ۳۱°درجه اکثرا آفتابی
جمعه ۲۱°درجه / ۳۱°درجه آفتابی