صاف

31°درجه

بیشاپور

صاف
رطوبت: ۲۰%
باد: غرب، شمال غرب و ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت
سه شنبه ۲۷°درجه / ۳۷°درجه آفتابی
چهارشنبه ۲۷°درجه / ۳۷°درجه آفتابی
پنج شنبه ۲۸°درجه / ۳۷°درجه آفتابی
جمعه ۲۸°درجه / ۳۸°درجه آفتابی
شنبه ۲۸°درجه / ۳۸°درجه آفتابی