اکثرا ابری

21°درجه

بیشاپور

اکثرا ابری
رطوبت: ۲۹%
باد: شمال و ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت
پنج شنبه ۱۸°درجه / ۲۹°درجه تا قسمتی ابری
جمعه ۱۸°درجه / ۲۵°درجه اکثرا ابری
شنبه ۱۸°درجه / ۲۷°درجه تا قسمتی ابری
یکشنبه ۱۷°درجه / ۲۸°درجه باران
دوشنبه ۱۸°درجه / ۲۸°درجه تا قسمتی ابری